Revize hromosvodů

Revize hromosvodu ( LPS ) by měla být provedena odborníkem ( specialistou ) v ochraně před bleskem,který má pro to platné osvědčení.

Termíny revizí  hromosvodů dle ČSN 34 1390:
1.objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru,objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2,C3 ( 2 roky )

2. Ostatní ( 5 let )
Termíny revizí hromosvodů dle ČSN EN 62 305:


Hladina ochrany Vizuální kontrola rok Úplná revize rok Kritické systémy a,b úplná revize rok
I a II 1 2 1
III a IV 1 4 1

a) Systém ochrany před bleskem v aplikacích zahrnujících stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců.Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.Přípustnou odchylkou od roční lhůty zkoušek by mohlo být provádění zkoušek ve lhůtách 14 až 15 měsíců tam,kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku,aby se získaly údaje o sezonních změnách.

b) Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy,kancelářské budovy,obchodní budovy nebo místa,kde může být přítomně velké množství lidí.