Co je to blesk

V bouřkovém oblaku stoupá a klesá vzduch vysokou rychlostí . Vodní kapičky a ledové krystalky jsou tím mocně vířeny z místa na místo , a tak dochází k vytváření elektrického náboje. Horní strana oblaku , kde se tvoří ledové krystalky , bude vždy silněji nabita pozitivním nábojem a spodní strana , kde je více vodních kapiček , negativním . Když je nábojový rozdíl dostatečně velký , dojde k výboji napětí – začne se blýskat.

Blesk si často razí nejkratší cestu k zemi .Přitom však obchází největší odpory ve vzduchu . Proto nemá podobu rovné , ale klikaté čáry .Blesk ohřívá okolní vzduch až na teplotu 30 000 stupňů Celsia. Vlivem takového horka dochází k mimořádně rychlému rozpínání vzduchu . Když je blesk rychlejší než zvuk – říkáme , že prorazí zvukovou stěnu  – dojde k hlasitému třesku : hřmí . Blesk a hrom nastanou vždy ve stejnou dobu . Blesk vidíme dříve jen proto , že světlo šíří vyšší rychlostí než zvuk .