Montáž

Montáž hromosvodů má za úkol zabránit újmě na majetku i na zdraví. Montáž  provádíme dle současných platných předpisu a norem Nejčastěji používaný materiál pro montáž hromosvodů je FeZn, ALMgSi, Cu a nerez.

Oprava

Opravu i údržbu hromosvodu, jakož i ověření jeho funkčnosti může provádět pouze osoba s příslušnými odbornými zkouškami. Majitel domu může především vizuální kontrolou posoudit, zda je oprava nutná.

Revize

Revize hromosvodů provádí náš vyškolený odborník. Revize hromosvodů jsou taktéž prováděny dle výše zmíněných norem. Revize hromosvodů jsou prováděny pro hromosvody, zemniče a jímací soustavy.

Reference